Terug naar overzicht

Wat is tuinafval?

Tuinafval-1571651727.jpg

Bij een renovatie of groot onderhoud aan een tuin komt er tuinafval vrij. Een container voor tuinafval kan gevuld worden met alle organische afvalsoorten die daarbij vrijkomen. Onderstaand in een overzicht met voorbeelden gegeven. 

Tuinafval.PNG

Hoe wordt tuinafval verwerkt? 

Tuinafval kan worden gebruikt voor verschillende nuttige toepassingen. Zo kan er van de takken en de boomstammen biomassa worden geproduceerd. Door middel van deze biomassa kan er op een duurzame manier stroom worden opgewekt. 

Een andere fractie, voornamelijk bestaande uit gras en blad, kan door vergistingsinstallaties worden omgezet in bio-gas en stroom. Hetgeen wat daarvan overblijft kan als bodemverbeteraar worden gebruikt in de land- en tuinbouw.