Terug naar overzicht

Wat is grond?

Grond-1588842193.jpg

Doorgaans komt grond vrij bij de verbouwing van een tuin, aanleg van een vijver of bij het maken van een fundering. Grond kan bestaan uit bijvoorbeeld tuinaarde, zwarte- en gele grond of graszode.

Onderstaand is een overzicht met voorbeelden gegeven van producten die in een container voor grond kunnen worden afgevoerd.

Grond.PNG

Hoe wordt grond verwerkt? 

De grond die wij innemen wordt bemonsterd en vervolgens in laboratoria getoetst aan de hand van de richtlijnen die zijn opgenomen in de wet bodembeheer. Afhankelijk van de kwaliteit kan de grond weer nuttig worden toegepast in bouwputten, tuinaanleg of ophoging van industrieparken. In het slechtste geval moet de grond worden bewerkt om de schadelijke stoffen uit de grond te verwijderen.