Terug naar overzicht

Wat is grof huisvuil?

Opknijpen-2-1573659695.jpg

Grof huisvuil is de verzamelnaam voor huisraad en kan bestaan uit grote afgedankte meubels zoals bankstellen, matrassen of kasten. Ook kleding, bestek of andere materialen uit huis kunnen onder deze afvalstroom worden ingenomen.

Onderstaand is een overzicht met voorbeelden gegeven van producten die in een container voor grof huisvuil kunnen worden afgevoerd.

Grofhuisvuil.PNG

Hoe wordt grof huisvuil verwerkt? 

Uit het huisvuil worden eerst nuttige reststromen zoals hout of metalen gescheiden. Vervolgens wordt er op basis van afmeting gesorteerd, Alle materialen groter dan 1,5 meter worden eerst verkleind en vervolgens toegepast bij het opwekken van energie.